Voorlopige planning

In de zomermaanden werken de partners van Landgoed Dennenheuvel  samen met Moke Architecten en Hosper Landschapsarchitectuur en Stedebouw aan de verdere uitwerking van de concept gebiedsvisie voor Landgoed Dennenheuvel. Samen met de resultaten van en reacties op de massastudie werken ze toe naar het indienen van de plannen bij de gemeente na de zomer. Dit moet volgens de huidige planning in september 2016 gebeuren. Daarna is de gemeente Bloemendaal aan zet, om de concept gebiedsvisie te beoordelen. Eerst worden de stukken behandeld in het college, daarna door de raadscommissies en tot slot door de gemeenteraad. De voorlopige planning ziet er daarmee als volgt uit:

september 2016 Indienen concept gebiedsvisie en massastudie bij de gemeente Bloemendaal
oktober 2016 Behandeling van de stukken in het college
november 2016 Behandeling van de stukken door de gemeenteraadscommissies
december 2016 Behandeling van de stukken door de gemeenteraad

* planning onder voorbehoud van bestuurlijk proces

One thought on “Voorlopige planning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *