Uitwerkingsfase afgerond

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het uitwerken van alle inbreng. Er zijn zoveel goede, concrete ideeën ingediend dat er zelfs al een slag naar een concept gebiedsvisie kon worden gemaakt. Deze fase heeft daarom iets langer geduurd dan aanvankelijk was gepland.

Begin januari ontvangen de omwonenden van het landgoed opnieuw een uitnodiging  van ons; dit keer om in januari de resultaten van de afgelopen maanden terug te koppelen. We maken daarbij inzichtelijk welke ideeën zijn overgenomen in de concept gebiedsvisie en dus mogelijk een plek kunnen krijgen op het landgoed. Daarbij geven we uiteraard ook aan welke ideeën het niet hebben gehaald en beargumenteren we waarom die ideeën zijn afgevallen. Van een aantal ideeën is in deze fase van de herontwikkeling ook nog niet goed te zeggen of ze een plek kunnen krijgen op het landgoed, daarvoor is het simpelweg nu nog te vroeg. Het gaat dan vooral om ideeën die betrekking hebben op het uiteindelijke aanbod aan vormen van wonen, werken en recreëren, de zogeheten programmering van het landgoed. Ook willen we in januari graag van u weten hoe u het doorlopen participatietraject heeft gewaardeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *