Uitnodiging informeel bijpraten Stedenbouwkundig Plan 20 april 2017

De herontwikkelingsplannen voor Landgoed Dennenheuvel staan op het punt een volgende fase in te gaan. De uitkomsten van het participatieproces zijn in een zogeheten Stedenbouwkundig Plan vastgelegd. Dit plan is de basis voor de bestemmingsplanprocedure. Daartoe moet het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld worden door de gemeenteraad. Door een verschuiving van de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie lijkt het erop dat dit misschien toch nog voor de zomervakantie kan plaatsvinden, zo ja dan op 5 juli 2017.

Wij vinden het noodzakelijk daaraan voorafgaand u als participanten informeel bij te praten over wat er in het Stedenbouwkundig Plan staat. Bij voorkeur doen wij dit ook nog voordat het Stedenbouwkundig Plan in het college wordt besproken. De eerste week van mei zou een geschikt moment zijn om u te informeren.  Dat blijkt echter een vakantieweek te zijn. Daarom hebben wij besloten om de reeds geplande informatie-avond op donderdag 20 april – over de ontwikkelingen van tuinderij De Ark en het betrekken van Huize Pelletier aan de Krommelaan door de Arkgemeenschap – een wat ander karakter te geven. Wij nodigen daarom alsnog alle geïnteresseerden waarmee in de afgelopen jaren contact is geweest uit om volgende week donderdag om u informeel bij te laten praten over het Stedenbouwkundig Plan.

Datum:           donderdag 20 april 2017
Tijd:                 19.30 tot 21.30 uur
Locatie:          kapel van klooster Euphrasia (hoofdingang, Dennenweg 8)  

In het eerste deel van de avond op 20 april zal u geïnformeerd worden over de inhoud van het Stedenbouwkundig Plan. Daarna zullen de ideeën gepresenteerd worden die er zijn voor tuinderij De Ark.

Tenslotte zal kort verteld worden wat er gaat veranderen in de bewoning van Huize Pelletier. Aansluitend is er gelegenheid om in kleinere groepen door te praten over het Stedenbouwkundig Plan en de ideeën voor tuinderij De Ark. Als dat wenselijk is, kan er halverwege gewisseld worden.

Wij hopen u 20 april te ontmoeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *