Uitnodiging bijeenkomst Stedenbouwkundige visie volkstuinencomplex

Aan de Dennenweg/Johan Verhulstweg ligt al decennia lang een volkstuinencomplex. Vroeger hadden de zusters er ook zelf een grote moestuin met een kas erbij. Tot 2015 maakten vooral de Dahliavereniging en een paar telers gebruik van het gebied. De laatste drie jaren is Tuinderij de Ark langzaam gegroeid tot grootgebruiker van de tuinbouwgrond. De Dahliavereniging heeft zich meer en meer teruggetrokken op een deel van het complex (rechts van de ingang aan de Johan Verhulstweg). Daar kunnen zij de komende jaren blijven tuinieren.

De gemeenteraad van Bloemendaal stelde in juli 2017 het Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel vast. Onderdeel van dit Stedenbouwkundige Plan Dennenheuvel, betreft de visie op het volkstuinencomplex. Dit onderdeel diende echter opnieuw via een zorgvuldige participatieronde opgesteld te worden, aangezien dit voor de zomer onvoldoende was gebeurd. Daarom vinden er nu onder leiding van de directeur van het Klooster, de heer Hubert Janssen, gesprekken plaats met groepen en vertegenwoordigers van belanghebbenden over de stedenbouwkundige visie en (on-) mogelijkheden voor eventuele bebouwing op het volkstuinencomplex. Stedenbouwkundige Ludo Grooteman en landschapsarchitect Hanneke Kijne zijn daarbij aanwezig.

Op 29 november 2017 om 19.30u organiseren de partners van Landgoed Dennenheuvel een bijeenkomst waar iedereen haar/zijn stedenbouwkundige en landschappelijke visie kan geven en eventueel ideeën, wensen en verwachtingen kan inbrengen ten aanzien van de (on-) mogelijkheden voor bebouwing op het volkstuinencomplex. Wij nodigen u bij dezen van harte uit op Landgoed Dennenheuvel, Dennenweg 8 (in de voormalige kapel, via de hoofdingang Euphrasia) om daarbij aanwezig te zijn. De resultaten van deze bijeenkomst en de gesprekken die zijn gevoerd met enkele groepen van belanghebbenden worden door de stedenbouwkundige en landschapsarchitect verwerkt in een concept-visie die zij tijdens een tweede bijeenkomst zullen presenteren. Eventuele op- en aanmerkingen kunnen zij vervolgens verwerken in een definitieve visie die aan de gemeente Bloemendaal zal worden aangeboden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *