Uitnodiging bijeenkomst resultaten massastudie 4 juli 2016

De afgelopen maanden hebben wij niet stil gezeten. Wij hebben hard gewerkt aan de uitwerking van een zogeheten massastudie voor Landgoed Dennenheuvel. Een massastudie is een plan waarin onderzocht wordt welke bouwvolumes op een bepaald gebied wenselijk en mogelijk zijn. Daarbij hebben wij gekeken naar de locatie van de verschillende functies op het landgoed, delen van het terrein ingemeten en een eerste inventarisatie gemaakt van bomen. De uitwerking van deze studie geeft een nader beeld van de ruimtelijke, landschappelijke en visuele gevolgen voor Landgoed Dennenheuvel. Wij willen nu graag de resultaten van deze studie aan u presenteren.

Uitnodiging bijeenkomst
Op maandag 4 juli 2016 om 19.30 uur nodigen wij alle belanghebbenden en belangstellenden van harte uit op Landgoed Dennenheuvel, Dennenweg 8 (ingang achterzijde Euphrasiagebouw) voor de presentatie van de massastudie. Wij ontvangen graag ook uw reactie op de uitkomsten van deze studie en horen graag of u zich kunt vinden in de nadere uitwerking van het plan.

Vervolg
Met de resultaten van deze bijeenkomst kunnen wij de studie verder concretiseren en werken aan een definitieve gebiedsvisie. Daarna zullen we de plannen voorleggen aan de gemeente om de bestemmingsplanprocedure in gang te zetten. Een globale planning van dit vervolgtraject plaatsen wij binnenkort op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *