Terugblik workshops (2)

Met enige vertraging is het verslag van de workshops akkoord bevonden door de deelnemers van de workshops. Wij vertellen u daarom nu graag meer over de bevindingen uit de workshops.

Aangezien we hier niet alle verslagen van de workshops in detail kunnen bespreken, nemen we de groep van ideeën die als een rode lijn door de workshops liep en waar alle drie de waarden aan de orde kwamen, onder de loep.

In de workshops Verpozen kwam bij de zoektocht naar het genereren van alle drie de waarden het idee op voor het inrichten van een multifunctionele gemeenschappelijke ruimte op Dennenheuvel. Deze ruimte kan laagdrempelige functies krijgen zoals het organiseren van (beweeg)activiteiten, eventueel gecombineerd met horeca en voor verschillende doelgroepen. Dit gaat bovendien mooi samen met een ander idee: “Laat de toekomstige bestemming een mix zijn van zorg en wonen voor diverse doelgroepen.” Ouderen, jongeren, alleenstaanden, kunst- & cultuurliefhebbers kunnen hier immers samen komen. Dit idee lijkt bovendien krachtiger te worden als je het combineert met een woonfunctie op Dennenheuvel.

In de workshop Werken werd het idee om van Dennenheuvel een multifunctionele gemeenschappelijke ruimte te maken verder uitgewerkt, naar aanleiding van het idee ‘intensiveer de samenwerking met de huisartsenpraktijk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de school en de kinderopvang Partou door activiteiten op Dennenheuvel’.  Het lijkt logisch de naaste omgeving van Dennenheuvel te betrekken bij het idee van de multifunctionele ruimte, in die zin dat bij de ontwikkeling de grens van Dennenheuvel verlegd kan worden naar de overkant van de Dennenweg. Met het betrekken van de ‘buren aan de overzijde’ (die alle zorg verlenende diensten verlenen), kun je een dermate aantrekkelijk mix van activiteiten maken dat het geheel zowel bedrijfswaarde, gebiedswaarde en sociale waarde genereert.  Je zou zelfs kunnen denken aan ‘Dennenheuvel als wijkfunctie’. Eventueel kun je dan ook kleine zelfstandige ondernemers – met een maatschappelijk verantwoorde visie – uitnodigen om hun bedrijf op Dennenheuvel op te zetten.

IMG_6409 IMG_6403

In de workshops werd ook gesteld dat het faciliteren van ‘verblijf op Dennenheuvel’ op zich bedrijfswaarde kan genereren. Dit bijvoorbeeld in de vorm van een B&B, wonen, een kleinschalig zorghotel of (logeer)kamers voor opvang van visite van de bewoners. Door kleinschalig verblijf te combineren met ideeën over kunst en cultuur, stilte- en meditatiewandelingen en het bos (Natura2000), creëer je bovendien gebiedswaarde. En door de activiteiten te richten op verschillende doelgroepen, voeg je expliciet sociale waarde toe.

In alle workshops kwam duidelijk naar voren dat bij al deze ideeën twee voorwaarden gesteld worden:

  • als je het gaat realiseren, pak dan ook de verkeersproblemen aan. Op dit moment is de Dennenweg gewoon te smal en schieten de huidige lapmiddelen te kort. Scholieren, begrafenissen, kinderopvang, artsen: het is te veel voor deze smalle straat.
  • zorg er voor dat het kleinschalig blijft. Er bestaat zorg over het doorschieten van kleinschalige initiatieven naar grootschalig activiteiten.

Kortom, een vruchtbare avond waarin we zoveel mogelijk beelden, ideeën en suggesties hebben opgehaald die vervolgens door de congregatie en de ontwikkelaar meegenomen konden worden in de uitwerking. Die fase is nu aan de orde. Tijdens deze fase ontwikkelen zij een plan waarin zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met alle inbreng. Zodra zij hiermee klaar zijn, komen we terug bij u en hopen we dat u uw inbreng terugziet en dat we met u – op basis van een concreet plan – de finetuning kunnen doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *