Terugblik brede bijeenkomst en vooruitblik

Op dinsdag 23 februari 2016 presenteerde stedenbouwkundig bureau Moke Architecten het vlekkenplan aan ruim 40 geïnteresseerde betrokkenen. Dit vlekkenplan kwam tot stand uit een heel proces van gesprekken en bijeenkomsten, waarin wij u hieronder kort opnieuw willen meenemen.

Ophalen
Op 24 april 2015 zijn we met een feestelijke bijeenkomst gestart met het participatieproces voor Landgoed Dennenheuvel. Kort daarna gingen we in gesprek met zo’n 15 direct belanghebbenden (zoals de St. Theresia basisschool, kinderopvang Partou en de woningbouwvereniging) om hun visie op het landgoed te vragen en hun ideeën in te brengen. Ook de bewoners direct grenzend aan het landgoed en de gemeente Bloemendaal hebben we gevraagd hun input te geven. De resultaten uit al deze gesprekken hebben we verzameld en op 25 juni 2015 in een brede sessie voorgelegd aan de hele omgeving. Hiermee kregen we een eerste indruk van de ideeën die veel steun kregen en welke helemaal niet. Parallel aan dit proces namen verschillende ondernemers contact met ons op om te onderzoeken of hun plannen mogelijk een plek op Landgoed Dennenheuvel kunnen krijgen.  Eind juni is voor hen een Pitch Podium georganiseerd waarop zij hun ideeën aan ons konden presenteren.

Verdiepen en uitwerken
Na de zomervakantie werkten we in september de verkregen informatie in workshops verder uit. Hieruit kwam bijvoorbeeld de wens naar voren dat de nieuwe bestemming van het landgoed een mix moet zijn van zorg en wonen voor diverse doelgroepen. Met de aanvullende output uit deze workshops zijn we de uitwerkingsfase ingegaan om te komen tot een eerste schets van het vlekkenplan. De ondernemers hebben in deze fase de kans gekregen om hun idee verder uit te werken in een ondernemersschets die zij ons hebben toegezonden.

Afbeelding1

Terugkoppelen
Begin dit jaar hebben we, in dezelfde volgorde als waarmee we de input hebben opgehaald, aan onze gesprekspartners en deelnemers aan bijeenkomsten een terugkoppeling gevraagd op het concept vlekkenplan. Op die manier hebben we stapsgewijs het plan verder aan kunnen scherpen om zodoende afgelopen dinsdag te komen tot de presentatie van het ‘definitieve’ vlekkenplan. Binnenkort kunt u dit vlekkenplan ook vinden op onze website. Hiervan brengen wij u uiteraard op de hoogte.

Vervolg van de participatie
De participatie stopt niet met de presentatie van het vlekkenplan. GroenRood Vastgoed gaat de komende twee tot drie maanden aan de slag om het vlekkenplan concreter te maken. Functies zullen worden aangegeven en de bouwmassa uitgewerkt in 2 of 3 varianten. Bovendien plaatsen we op de website een globale planning van het vervolgtraject en de bestemmingsplanprocedure. Zodra de uitwerking gereed is, organiseren wij opnieuw een of meerdere bijeenkomsten om de resultaten van deze zogenaamde massastudie aan u terug te koppelen. Op die manier willen we u blijven betrekken gedurende de verdere ontwikkeling van het landgoed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *