Stedenbouwkundig Plan online

Eindelijk is het dan zover. Met gepaste trots melden wij dat het Stedenbouwkundig Plan voor ‘Dennenheuvel, landgoed met een missie’ online staat en voor iedereen is in te zien. Het plan kwam tot stand via een zorgvuldig participatieproces waaraan veel buren en omwonenden van het landgoed actief hebben deelgenomen. Ook andere belangstellenden en belanghebbenden droegen hun steentje bij. Wat op 24 april 2015 officieel begon is langzaam maar zeker van onderop gegroeid tot het Stedenbouwkundig Plan. Diverse deskundigen leverden in de laatste negen maanden specifieke bijdragen bijvoorbeeld op het gebied van natuur- en landschap, verkeer, ruimtelijke ordening en woningbouw. Zo is een stevige basis gelegd voor het maken van een bestemmingsplan. Daarmee kan worden begonnen als het plan door de gemeenteraad is vastgesteld.

Van collegebesluit naar behandeling door de gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan maandagmiddag 22 mei behandeld. Het collegebesluit zal volgende week door de gemeente worden gepubliceerd. Het college kan het plan via de commissie grondgebied ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zou in principe nog voor de zomer tijdens de juli-vergadering een besluit kunnen nemen.

De Zusters van OLV van Liefde van de Goede Herder, de Arkgemeenschap en GroenRood Vastgoed zijn blij met het proces en het resultaat tot nu toe. Wij danken iedereen die hoe dan ook heeft bijgedragen aan het bereiken van deze mijlpaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *