Stedenbouwkundig Plan 5 of 6 juli in de gemeenteraad

Op dinsdag 23 mei jl. berichtten wij u dat het Stedenbouwkundig Plan (SP) van Landgoed Dennenheuvel voor iedereen is in te zien. Dit nadat op maandag 22 mei het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal besloot het SP met een positief advies voor te leggen aan de commissie en gemeenteraad.

Commissie grondgebied enthousiast
Vorige week dinsdag 13 juni is het SP door de commissie grondgebied behandeld. De vergadering kunt u hier terugkijken. Alle partijen waren bijzonder positief over het plan. Zowel over het proces als over de inhoud (o.a. gevarieerde bouw, sociale woningbouw, verlegde toegangsweg en duurzaamheid) was men erg te spreken. Wij waarderen de ontvangen complimenten zeer.

Voorziening tuinderij de Ark
Naast de positieve geluiden was er ook een enkele kritische noot ten aanzien van de verkeersveiligheid en de voorziening (veelal ‘kas’ genoemd) ten behoeve van de tuinderij de Ark. Tijdens de openbare presentatie van het SP aan (fractie-)leden van de gemeenteraad van Bloemendaal de dag ervoor op maandag 12 juni jl. hebben wij getracht het proces omtrent de ‘kas’ te verduidelijken en ons verontschuldigd dat wij inzake deze voorziening zijn afgeweken van de participatiemethode. Wij hebben tijdens de bijeenkomst met de (fractie-)leden gemeld dat de Arkgemeenschap en het Klooster samen opnieuw in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de buurt en later ook weer met alle buren en belangstellenden.  Het SP vermeldt overigens geen concrete locatie, functies en grootte voor een voorziening ten behoeve van de tuinderij de Ark. Helaas lukte het niet om een vervolg op het gesprek van 29 mei nog voor de gemeenteraadsvergadering te organiseren.

Behandeling in gemeenteraad op 5 of 6 juli
Over twee weken, op 5 of 6 juli, komt het SP als bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad. Wij hopen op net zo’n positieve uitspraak zodat het proces zich in dezelfde voorspoedige lijn voortzet. In de zomer willen wij graag kunnen starten met de eerste voorbereidingen voor het maken van een ontwerpbestemmingsplan. Daarbij zal ook weer bijzondere aandacht zijn voor de participatie van belanghebbenden en belangstellenden in dit proces van de herontwikkeling van Dennenheuvel, landgoed met een missie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *