Plan met een sociaal-maatschappelijke missie stap dichterbij

Het bestemmingsplan Dennenheuvel, landgoed met een missie, is donderdagavond 18 april vastgesteld in de gemeenteraad van Bloemendaal. De Zusters van OLV van Liefde van de Goede Herder, GroenRood Vastgoed en de Arkgemeenschap regio Haarlem zijn dankbaar en blij met het bereiken van deze mijlpaal. We zien vol vertrouwen uit naar de volgende fase om te komen tot realisatie van het plan Dennenheuvel.

Landgoed met een missie
Het Landgoed Dennenheuvel wordt herontwikkeld met als doel om nieuwe woningen en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Een plan waar veel mensen baat bij zullen hebben omdat deze herontwikkeling vooral een sociaal-maatschappelijke dimensie kent: (sociale) woningbouw, huisvesting voor de Arkgemeenschap en kansen voor een nieuwe community.

Ter visie legging gesloten
In november 2018 ging de gemeenteraad van Bloemendaal akkoord met het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel. Tussen 15 november en 27 december 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter visie gelegen, waarop 9 zienswijzen zijn ingediend. Deze zijn begin 2019 door de gemeente Bloemendaal in samenspraak met partners van Landgoed Dennenheuvel behandeld. Op 2 april 2019 stemde de Commissie Grondgebied al in met het plan. Nu is het plan dus ook aangenomen door de gemeenteraad van Bloemendaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *