Zusters van de Goede Herder

NDCP-pays-VDe Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder zijn sinds 1860 actief in Nederland. In de volksmond zijn zij bekend als zusters van de Goede Herder. De van oorsprong Franse congregatie zet zich wereldwijd in het bijzonder in voor vrouwen en kinderen in moeilijkheden. De zusters woonden en werkten bijna 90 jaar op Landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal.

Klooster Euphrasia is het laatste klooster van de zusters van de Goede Herder in Nederland. Tot juli 2014 woonden de zusters er samen met bewoners van het verzorgingshuis dat werd geleid door de Stichting St. Jacob uit Haarlem. Vanwege de grote veranderingen in de ouderenzorg werd het verzorgingshuis gesloten en de bewoners verhuisden naar elders. De zusters besloten niet alleen achter te blijven en namen hun intrek in een verzorgingshuis in Heemstede. Daar leven zij samen met andere religieuzen en kunnen zij hun eigen levensstijl voortzetten.

Het bestuur van de zusters van de Goede Herder besloot eind 2014 om actief betrokken te blijven bij de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. Samen met GroenRood vastgoed en de Arkgemeenschap als partners werkt de congregatie aan een nieuwe toekomst voor het landgoed. Die herontwikkeling dient voor de zusters twee goede doelen. Op de eerste plaats wil de congregatie de vestiging van de Arkgemeenschap in een deel van het voormalige klooster mee mogelijk maken. Op de tweede plaats dient de opbrengst van de uiteindelijke verkoop van alle eigendommen het werk van de congregatie financieel te ondersteunen.

Internationale congregatie
De zusters van de Goede Herder maken deel uit van een internationale congregatie. De congregatie van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder telt bijna 4000 leden die in meer dan 70 landen actief zijn.

Nederland was tot 2012 een zelfstandig deel van de congregatie. Tot 2006 vormden de Nederlandse zusters een zogenaamde provincie met een eigen democratisch gekozen bestuur en een hoge mate van autonomie. In 2006 werd de Nederlandse provincie opgeheven en gingen de zusters binnen de congregatie verder als een zelfstandig klooster. Veel administratieve en bestuurlijke formaliteiten werden hierdoor overbodig. In 2012 sloten de Nederlandse zusters zich aan bij de provincie die sindsdien bestaat uit de zusters van de Goede Herder in België (12), Frankrijk (300), Hongarije (10) en Nederland (14) samen. Daarmee kwam een einde aan 152 jaar zelfstandigheid en werd bestuursverantwoordelijkheid overgedragen aan het provinciaal bestuur in Parijs.

Meer informatie over de zusters van de Goede Herder, haar geschiedenis, missie en spiritualiteit