GroenRood Vastgoed

logo_groenroodGroenRood vastgoed B.V. richt zich op de (her)ontwikkeling van bijzondere gebieden en gebouwen in Nederland en is sinds 2014 betrokken bij de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel.

Kwaliteit
Bijzondere plekken vinden wij vaak op het snijvlak tussen de bebouwde omgeving en de natuur. Met onze projecten ‘bouwen’ wij aan de verbinding tussen mens en natuur, tussen stad en land.

Groen staat voor duurzaamheid die niet slechts gebouw gebonden is maar veel breder. Gebiedswaarden en –stromen vormen de basis voor het ontwikkelproces waarin de eindgebruiker nauw is betrokken en centraal staat. Wij zijn ervan overtuigd dat het toevoegen van groene kwaliteit aan rode ontwikkelingen loont. Kortom: GroenRood vastgoed.

Vertrouwen, samenwerken, delen
Alles wat we doen, doen we vanuit de kernwaarden: vertrouwen, samenwerken en delen. Onze open en transparante houding en hechte relatie met onze partners is gebaseerd op gedeeld vertrouwen. Elke (her)ontwikkeling is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. Samen werken en samenwerken zijn daarvoor noodzaak. Niet omdat het zo hoort, maar omdat het in ons persoonlijk en bedrijfs-dna zit, net als bij onze partners. Tot slot levert delen echt meerwaarde op. Wij delen graag onze kennis, kunde en ons netwerk, maar ook de risico’s en opbrengsten.

Contact
E info@groenroodvastgoed.nl
M Paul Ruijs  +31 (0) 6 38 06 68 62