Arkgemeenschap Haarlem

DeArkArkgemeenschap Haarlem  is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. De gemeenschap is sinds 2014 betrokken bij de (her)ontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel en bereidt haar huisvesting voor in een deel van voormalig Klooster Euphrasia. In 2015 startte zij met de sociale onderneming: Tuinderij De Ark.

Verschillen verrijken!
De Arkgemeenschap Haarlem is een initiatief waar mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen leven, werken en vieren. De gemeenschap geeft haar idealen vorm en inhoud in een deel van Klooster Euphrasia op Landgoed Dennenheuvel.

Samen werken
In de Arkgemeenschap Haarlem werken heel verschillende mensen samen. We ontwikkelen sociale ondernemingen die een bijdrage leveren aan de omgeving. Mensen van binnen en buiten de woongemeenschap kunnen er zinvol werk doen, passend bij hun talenten en mogelijkheden.

In het voorjaar van 2015 ging de eerste onderneming op Landgoed Dennenheuvel van start: een biologische zelfoogsttuin en zorgtuinderij. Andere sociale ondernemingen zijn in ontwikkeling.

DSCF6933 DSCF7124 DSCF8041

Samen leven
Een Arkgemeenschap is een gemeenschap waarin heel verschillende mensen het leven met elkaar delen. Op termijn zal de Arkgemeenschap Haarlem een woonplek zijn voor singles, stellen, gezinnen en in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking. Ieder kan zich hier vanuit zijn eigen kracht en beperkingen ontwikkelen en van de anderen leren. Wij geloven dat elk mens, gewoon zoals hij of zij is, een unieke bijdrage kan leveren aan het gezamenlijke leven. Klooster Euphrasia biedt nu al onderdak aan ontmoetingen van kleine en grotere groepen mensen die actief zijn in de gemeenschap en belangstellenden.

Samen vieren
Religieuze inspiratie voor leven en werk vormt een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de Arkgemeenschap. De christelijke traditie en haar rituelen zijn hierin leidend. We zoeken naar eigentijdse vormen om het leven samen te vieren. Nu al is er op vrijdagmiddag in Klooster Euphrasia een viering waarin we samen de week afsluiten.

Een wereldwijde beweging
De Arkgemeenschap Haarlem maakt deel uit van de internationale L’Arche gemeenschap. L’Arche bestaat inmiddels 50 jaar. Er zijn in totaal 147 gemeenschappen in 35 landen. Wederkerige relaties vormen het hart van deze gemeenschappen.