Partners

NDCP-pays-V logo_groenrood DeArk

Sinds 2014 werken de Zusters van de Goede Herder intensief samen met GroenRood vastgoed en De Arkgemeenschap Haarlem om te komen tot herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. Vanuit de overtuiging dat samenwerking, openheid en vertrouwen leiden tot het beste resultaat besloten zij om een participatietraject te starten om zoveel mogelijk belangstellenden en belanghebbenden bij het proces te betrekken.