Participatietraject feestelijk van start

“We gaan samen een spannende tijd tegemoet. Een tijd van samen praten, denken, schetsen, discussiëren en zoeken naar een goede verhouding tussen ieders belangen en idealen. Ik wens ons allen veel creativiteit, geduld, volharding maar boven alles openheid en vertrouwen naar en in elkaar opdat Dennenheuvel als onze gezamenlijke missie een succesvol project mag worden.” Met deze woorden kondigde Hubert Janssen afgelopen vrijdag ten overstaan van vele belanghebbenden en belangstellenden de start aan van het participatietraject rond de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal-Noord.

DSCF7206 DSCF7226

Janssen is directeur van de zusters van OLV van Liefde van de Goede Herder in Nederland. In juni van het vorig jaar verlieten de zusters na negentig jaar hun bosrijke klooster Euphrasia aan de Dennenweg en verhuisden naar Heemstede. Daarmee eindigde de betrokkenheid van de zusters bij hun geliefde landgoed allerminst. De zusters hebben een duidelijke missie. Ze willen op het landgoed in de eerste plaats de vestiging van de Arkgemeenschap realiseren, als sociaal maatschappelijk project waarin mensen met en zonder beperking samen leven, werken en vieren. En ze willen uiteindelijk de eigendommen verkopen om met de opbrengst het werk van de congregatie elders in de wereld te ondersteunen.

DSCF7244 DSCF8086

Wat er uiteindelijk concreet wordt gerealiseerd op Landgoed Dennenheuvel staat nog niet vast. Er is wel een aantal uitgangspunten geformuleerd: de waarden van de zusters zijn leidend, respect voor de kwaliteit van het landschap, de komst van de Arkgemeenschap, diversiteit in functies die elkaar versterken, open relaties en verbindingen op het landgoed en met de omgeving en een gezonde financiële balans. Over de verdere feitelijke invulling willen de congregatie, de Arkgemeenschap en de ontwikkelaar Groenrood Vastgoed gezamenlijk in gesprek met de omgeving.

Binnen het participatietraject dat vrijdag officieel van start ging, wordt de komende maanden samen met belanghebbenden en belangstellenden gewerkt aan een visie op het landgoed en de functies die daarin kunnen passen. Bedoeling is dat dit traject resulteert in een concept gebiedsvisie die wordt gedragen door de ontwikkelpartners, belanghebbenden en belangstellenden. Deze concept gebiedsvisie wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeente om procedures in het kader van de ruimtelijke ordening te kunnen starten.

Ter ondersteuning van dit proces is vrijdag ook een nieuwe website gelanceerd: www.landgoeddennenheuvel.nl, met informatie over de Arkgemeenschap, GroenRood Vastgoed en de zusters van de Goede Herder. Op de site worden gaandeweg de resultaten van het participatietraject gepubliceerd. Belangstellenden en belanghebbenden worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor deelname aan het verdere participatietraject.

Foto’s: Jeroen de Kluiver / Ark Haarlem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *