Op weg naar instemming Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel

In augustus lieten wij u weten dat de samenwerkende partners van Landgoed Dennenheuvel toewerkten naar het indienen bij de gemeente Bloemendaal van de concept gebiedsvisie in september 2016. Het was de bedoeling om de gemeenteraad een principe-uitspraak te vragen. Bij indiening van het vlekkenplan en de massastudie liet de gemeente ons echter weten graag aanvullend onderzoek te wensen op onder meer de plaats,  soort, omvang en kwaliteit van een aantal bomen op het landgoed. Dit bleek een grotere opgave dan aanvankelijk gedacht en kostte ons meer tijd. Met de nieuwe gemeentelijke projectwethouder Ton van Rijnberk kwamen we vervolgens tot de conclusie dat het beter is om alles meteen samen te vatten in een Stedenbouwkundig Plan. Daarmee slaan we het stadium van de concept gebiedsvisie dus over.

Plannen niet gewijzigd
Bij de aanvullende onderzoeken is vooral gekeken of de plannen ook werkelijk uitvoerbaar zijn. De boomexpert van de gemeente Bloemendaal heeft onder andere een bezoek gebracht aan het landgoed om de situatie van sommige bomen ter plekke te beoordelen. De uitslagen vormden uiteindelijk geen aanleiding om iets aan de plannen te veranderen ten opzichte van de presentatie van juli 2016.

De komende maanden
Eind januari 2017 leverden de samenwerkende partners het Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel in bij de gemeente. De gemeentelijke reactie wordt op dit moment verwerkt. Naar verwachting kunnen de zusters, GroenRood Vastgoed en de Arkgemeenschap rond 1 april 2017 het plan officieel indienen bij het college van Bloemendaal. Na beoordeling legt het college het plan aan de gemeenteraad voor. Als de gemeenteraad instemt met het Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel kan de volgende stap worden gezet: het opstellen van een nieuwe bestemmingsplan voor dit ‘Landgoed met een missie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *