Onderhoud Landgoed Dennenheuvel

Landgoed Dennenheuvel is 14 hectare groot, waarvan 12 hectare beschermd natuurgebied (Natura 2000) is. In het bos zelf vindt al decennia lang alleen hoogstnoodzakelijk onderhoud plaats. De randen van het landgoed krijgen wel jaarlijks een onderhoudsbeurt waardoor het met bomen begroeide glooiende duinlandschap goed zichtbaar is. Landschap Noord-Holland heeft deze werkzaamheden enkele jaren uitgevoerd. Afgelopen jaar werd het maai- en opruimwerk door de tuinman van Klooster Euphrasia en de Arkgemeenschap regio Haarlem gedaan. De gemeente Bloemendaal en het Landschap Noord-Holland staan het klooster nog altijd bij met deskundige adviezen. Grotere klussen besteedt het klooster uit aan het Landschap of specialistische (boomverzorging-)bedrijven.

Kastanjebomen aan de Krommelaan
In overleg met de boomexpert van de gemeente Bloemendaal en het Landschap Noord-Holland zijn onlangs een aantal zieke kastanjebomen bij Pelletier aan de Krommelaan geveld. Zo is voorkomen dat ze tijdens een herfststorm zouden bezwijken en schade veroorzaken. De stammen blijven bij Pelletier liggen en zullen in de winter door de Arkgemeenschap worden opgehaald en bij het klooster worden verwerkt.

Haag aan de Johan Verhulstweg
In oktober heeft het Landschap Noord-Holland de haag aan de Johan Verhulstweg gesnoeid. De gaten die in de vorig jaar aangeplante haag zijn ontstaan worden weer van nieuwe planten voorzien en het hekwerk wordt gerepareerd.

Bomen aan de Dennenweg
Aan de Dennenweg staan een aantal bomen die geveld moeten worden omdat ze aanzienlijke stormschade hebben en op den duur mogelijk een gevaar vormen. Bovendien staan er een paar dode bomen en zijn er een aantal bomen omgewaaid die in de takken van andere bomen zijn blijven hangen. Hierover is overlegd met de gemeente Bloemendaal. Het klooster heeft het voornemen bomen te kappen volgens de regels gemeld bij het Ministerie van Economische Zaken dat in deze concrete situatie verantwoordelijk is voor de natuurbescherming en -beheer. Er is geen bezwaar tegen de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Daarom zal de firma Mense in de eerste maanden van 2017 een aantal populieren en andere bomen kappen. In het kader van de herontwikkeling van het landgoed besteden het klooster en GroenRood Vastgoed ook aandacht aan de herbeplanting met soorten die in het landschap passen. De kwaliteit van het landschap en goed beheer staan immers hoog in het vaandel van Dennenheuvel: Landgoed met een missie.

One thought on “Onderhoud Landgoed Dennenheuvel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *