Nieuw deelbestemmingsplan Wonen Dennenheuvel in voorbereiding

Zoals bekend heeft de Raad van State vorig najaar een groot deel van het bestemmingsplan Dennenheuvel vernietigd. Dat wil zeggen dat met name de delen met de bestemming Wonen opnieuw moeten worden voorbereid en door de gemeenteraad vastgesteld. Dit alles komt door de stikstofproblematiek in Nederland. Samen met de gemeente Bloemendaal en de betrokken diensten van de provincie Noord-Holland werken wij aan een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor het bouwdeel aan Dennenweg en aan de Krommelaan. Dit kost veel extra tijd omdat de bepalingen met betrekking tot de stikstofproblematiek slechts langzaam duidelijker worden. De gemeente heeft uitgesproken dat ze mee wil werken aan het opnieuw vaststellen van een bestemmingsplan. Hierbij worden de uitgangspunten gehanteerd van het stedenbouwkundige plan. Deze staan niet opnieuw ter discussie. Zodra de concrete vervolgstappen duidelijk zijn organiseren de gemeente Bloemendaal en Landgoed Dennenheuvel samen een informatieavond voor buren, belanghebbenden en belangstellenden. Een uitnodiging zal via de media, website en nieuwsbrief worden verspreid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *