Missie

slide1
Landgoed Dennenheuvel is er om te wonen, werken en verpozen. De waarden van de zusters van de Goede Herder blijven leidend in de ontwikkeling van nieuwe duurzame vormen die sociaal maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde creëren voor landgoedbewoners en omgeving. Samenwerking, respect voor mens en natuur, diversiteit, openheid en verbinden zijn daarbij kernbegrippen. Want verschillen verrijken.