Herontwikkeling Landgoed Dennenheuvel nadert nieuwe fase

De ontwikkelingen rond Landgoed Dennenheuvel naderen een nieuwe fase. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de aanvulling op het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel (SP) en het ontwerpbestemmingplan Dennenheuvel. Op 3 maart 2018 dienden de initiatiefnemers de aanvulling op het SP in bij het college van burgemeester en wethouders. Het gaat daarbij om een uitvoerig rapport over de volkstuinen aan de Johan Verhulstweg/Dennenweg. Het college van Bloemendaal had de behandeling ervan opgeschort totdat er een nieuw college is gevormd. Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad zullen zich erover buigen.

Voortgang ontwerpbestemmingsplan
Alle voorbereidende werkzaamheden voor het ontwerpbestemmingsplan zijn zo ver afgerond dat een voorstel aan het college kan worden opgesteld. Ook is een zogenaamde anterieure overeenkomst tussen de gemeente Bloemendaal en Klooster Euphrasia in concept gereed. Daarin zijn alle afspraken met betrekking tot het vergoeden van kosten, te bouwen sociale woningen, aanleg wegen en rioleringen, etc. geregeld.

De gemeenteraad kan de stukken in principe in september of de volgende raadsvergadering behandelen. Mededelingen over data en de te volgen procedure volgen via de website van de gemeenteraad van Bloemendaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *