Gemeenteraad organiseert een beeldvormende avond rond bestemmingsplan Dennenheuvel

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal heeft op dinsdag 21 augustus besloten het ontwerp-bestemmingsplan Dennenheuvel aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarbij hoort ook de aanvulling op het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel, welke gemaakt is voor het volkstuinencomplex aan de Johan Verhulstweg/Dennenweg. De initiatiefnemers hebben daarover op verzoek van de gemeenteraad in 2017 een apart participatietraject georganiseerd. De gemeenteraad behandelt het Stedenbouwkundig plan en het ontwerp-bestemmingsplan tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september.

Beeldvormende avond
Ter voorbereiding van deze raadsvergadering organiseert de gemeente op donderdag 6 september een beeldvormende avond. De avond begint om 20.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Overveen. Naar verwachting start de behandeling van onze plannen om 21.15 uur, er staan 45 minuten gepland voor de behandeling van de plannen. De definitieve invulling van de avond wordt op 29 augustus bepaald door de Agendacommissie.

Na een algemene inleiding en presentatie van de plannen is er gelegenheid voor de raadsleden om vragen te stellen aan de initiatiefnemers en de opstellers van de plannen. Het laatste kwartier is gereserveerd voor mensen die willen inspreken over de plannen. Omdat er beperkt tijd is wordt insprekers gevraagd zich voor 1 september aan te melden bij de griffie van de gemeenteraad. Dit kan door een mail te richten aan: griffie@bloemendaal.nl.

Vervolg procedure
Als het ontwerp-bestemmingsplan is vrijgegeven wordt de procedure vervolgd met een ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan, waarna eventueel zienswijzen kunnen worden ingediend. Mededelingen daarover publiceert de gemeente Bloemendaal.

Documenten ontwerp-bestemmingsplan Dennenheuvel

  1. Toelichting
  2. Bijlagen bij de toelichting
  3. Regels
  4. Plangebied

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *