Gemeenteraad akkoord met ontwerpbestemmingsplan

Donderdag 1 november 2018 is de gemeenteraad van Bloemendaal akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel. Raadsleden waren enthousiast over het plan en het participatieproces dat is gevolgd.

Sociale huurwoningen
Wethouder Wijkhuisen verzekerde de raad dat er sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De initiatiefnemers zijn daarover nog in overleg met woningcorporaties. Mocht er geen woningcorporatie bereid zijn om de huurwoningen te bouwen dan kan een private partij dat doen. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als voor een woningbouwcorporatie. Voor de initiatiefnemers zijn de sociale huurwoningen essentieel in hun concept. Dennenheuvel is er voor ‘iedereen’. Dennenheuvel kent diversiteit in bewonersgroepen die er wonen, werken en recreëren. Er is een plek voor de Arkgemeenschap. Duurzaamheid en landschappelijke en natuurwaarden zijn leidend. Van meet af aan hebben de zusters van de Goede Herder deze voorwaarden voor de herontwikkeling vastgelegd.

Volkstuinen
De gemeenteraad stelde ook de aanvulling op het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel over de volkstuinen aan de Johan Verhulstweg en Dennenweg vast. Daarin zijn op verzoek van omwonenden en raadsleden nog enkele wijzigingen aangebracht. Het gebied is alleen nog bedoeld voor volkstuintjes en een gemeenschapstuin. Er mag in de toekomst geen algemene recreatie meer plaatsvinden, niet worden geparkeerd of horeca komen.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
De gemeente Bloemendaal gaat het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel 6 weken ter inzage leggen. Iedereen kan dan reageren op de plannen door een zogenaamde zienswijze in te dienen. Wanneer de inzageperiode ingaat en eindigt maakt de gemeente Bloemendaal o.a. via haar website bekend.

Arkgemeenschap regio Haarlem, GroenRood Vastgoed en de zusters van OLV van Liefde van de Goede Herder zijn blij met de besluiten en zien vol vertrouwen uit naar de volgende fase om te komen tot realisatie van Dennenheuvel, landgoed met een missie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *