Feestelijk stilgestaan bij vaststelling SP

Op 24 april 2015 hees zr Magdalena de vlag ‘Dennenheuvel, landgoed met een missie’ en gaf daarmee het officiële startsein voor de herontwikkeling van het landgoed. Afgelopen vrijdag 14 juli 2017, op de Franse nationale feestdag, sloten wij de eerste fase van de herontwikkeling in gezamenlijkheid met vele betrokken én met de zusters af. Een mooi moment om even bij stil te staan en (even) trots te zijn op de behaalde resultaten.

Vol goede moed verder
Met de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan is de basis gelegd en hebben we vertrouwen in het vervolgen van de ingeslagen weg. Want we zijn er nog niet. Een nieuw spannend traject ligt voor ons en het zal van iedereen het nodige vergen om koers en vaart te houden. Het maken van een ontwerpbestemmingsplan kost immers tijd, zeker omdat we vasthouden aan de zorgvuldigheid en kwaliteit die ons werken kenmerkt. Dus zal ook participatie opnieuw een belangrijke rol spelen. Na de zomervakanties melden wij zo snel mogelijk hoe het vervolgtraject eruit gaat zien. Tot die tijd wensen wij u een mooie en ontspannen tijd en danken iedereen voor haar/zijn betrokkenheid en actieve deelname.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *