Extra beeldvormende avond bestemmingsplan Dennenheuvel

In de commissie grondgebied van dinsdag 11 september jl. is de behoefte uitgesproken om het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel op een aantal zaken nader toe te lichten. Daarom organiseert de gemeenteraad van Bloemendaal op donderdag 4 oktober een extra beeldvormende informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel.

Beeldvormende avond donderdag 4 oktober
Gezien de aard van de vragen wordt de avond op het terrein van Landgoed Dennenheuvel georganiseerd. De avond begint om 19.30 uur in de voormalige kapel van Klooster Euphrasia aan de Dennenweg 8. Na een korte wandeling langs de volkstuinen, het voormalige verzorgingshuis en klooster volgt een presentatie over het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij besteden de inleiders ook aandacht aan het participatieproces en de aanvulling op het stedenbouwkundig plan over het volkstuinengebied. Tot slot is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de initiatiefnemers en adviseurs. De avond is openbaar en iedereen is van harte welkom. Insprekers kunnen zich aanmelden via griffie@bloemendaal.nl. Zij krijgen zoals gebruikelijk 3 minuten spreektijd.

Documenten ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel
De documenten ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel kunt u hier vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *