De eerste terugkoppelings-gesprekken

Afgelopen donderdag 21 januari ontvingen wij ‘s middags een gezelschap betrokken ambtenaren van de gemeente Bloemendaal om hen bij te praten over de voortgang van het participatietraject en de uitkomsten daarvan tot zover. Ons ‘vlekkenplan’ voor de ruimtelijk invulling en de functies op het landgoed, werden door hen goed ontvangen. Ze gaven aan uit te zien naar een concrete invulling van de diverse functies op het landgoed, zodat belangstellende partijen in de verdere uitwerking ook een rol kunnen krijgen.

Diezelfde dag ontvingen wij ’s avonds vervolgens de mensen waarmee in het voortraject individuele gesprekken zijn gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werden wij gecomplimenteerd over de wijze waarop wij het vlekkenplan met hen bespreekbaar maakten. De meeste aanwezigen gaven aan zich te kunnen vinden in de basisgedachten achter het plan. Daarnaast zijn ook zij nieuwsgierig naar de concrete invulling van sommige vlekken in het plan. Men is bijvoorbeeld benieuwd hoe de ideeën die er nu zijn straks bij elkaar gaan komen en hoe men daar als belanghebbenden bij betrokken kan blijven. Met deze concretisering gaan wij nu verder aan de slag.

Wij kijken terug op twee goede bijeenkomsten en gaan in ieder geval ook werken aan het invullen en verder uitwerken van het proces na het huidige participatieproces. Bij de volgende brede bijeenkomst zullen we daar alle belangstellenden over informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *