Participatie

Hands-Up
Om de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel mogelijk te maken, is Landgoed Dennenheuvel met een participatietraject gestart. Het doel van dit traject is om gezamenlijk te komen tot een gedragen gebiedsvisie. De gemeente Bloemendaal vervult in dit proces een vernieuwende rol. Een oriënterend gesprek met wethouders en leidinggevende ambtenaren heeft geleid tot het willen aangaan van dit proces waarin we samen optrekken. Dit wordt ook wel co-creatie genoemd.

Op 24 april 2015 is het participatieproces voor de gebiedsontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel met een bescheiden officiële bijeenkomst in Klooster Euphrasia van start gegaan. We willen u als belanghebbende of belangstellende betrekken bij de toekomst van het landgoed. Hoe u betrokken wilt worden beslist u natuurlijk zelf. Dat kan door alleen mee te lezen met de voortgang op deze website, maar u kunt ook meedoen met de workshops of deelnemen aan de groepsgewijze of individuele interviews.