Bestemmingsplan Dennenheuvel afgewezen door de Raad van State

Het is al een tijd stil rond het project Dennenheuvel. Dat komt omdat het bestemmingsplan voor Landgoed Dennenheuvel bij de Raad van State lag voor de behandeling van bezwaarschriften. Inmiddels is duidelijk dat het project Landgoed Dennenheuvel getroffen is door de stikstofproblematiek en een aantal zaken opnieuw moeten worden onderbouwd.

Raad van State vernietigt raadsbesluit
Op woensdag 9 oktober 2019 heeft de Raad van State het raadsbesluit over bestemmingsplan Dennenheuvel vernietigd. De gemeenteraad van Bloemendaal stelde het bestemmingsplan op 18 april 2019 definitief vast. Daarna dienden drie belanghebbenden een bezwaarschrift in bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Een van die bezwaren ging over de gevolgen van stikstof in het Natura-2000-gebied. Omdat de Raad van State het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei van dit jaar verbood kunnen er geen vergunningen meer worden afgegeven of bestemmingsplannen doorgaan die op het PAS zijn gebaseerd. Aangezien het PAS ook gebruikt is voor de berekeningen in het bestemmingsplan Dennenheuvel heeft de Raad van State het raadsbesluit ten aanzien van het bestemmingsplan Dennenheuvel vernietigd zonder dat er een zitting van de Afdeling Rechtspraak is geweest.

Hoe nu verder?
De gevolgen van het besluit van de Afdeling Rechtspraak worden de komende tijd bestudeerd. De initiatiefnemers overleggen met de gemeente Bloemendaal welke stappen nu gaan volgen om het project Landgoed Dennenheuvel alsnog te kunnen realiseren. Zodra hierover meer duidelijk is, berichten wij u daar zo spoedig mogelijk over.

Organisatiestructuur Landgoed Dennenheuvel
Landgoed Dennenheuvel is eigendom van Klooster Euphrasia: de Nederlandse rechtspersoon van de congregatie van de zusters van OLV van Liefde van de Goede Herder. Samen met hun partners GroenRood Vastgoed BV en de Arkgemeenschap Haarlem werken zij aan de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. De congregatie en GroenRood Vastgoed zijn daarbinnen zakelijke partners. De Arkgemeenschap levert vooral een inhoudelijke bijdrage aan het project. Het bestuur van de zusters vindt het belangrijk dat het concept dat is bedacht ook wordt gerealiseerd en wil daarom bij de realisatie ervan betrokken blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *