Terugblik informatieavond Dennenheuvel

Woensdagavond 9 september 2020 informeerden de partners in de ontwikkeling
van Landgoed Dennenheuvel belangstellenden en belanghebbenden over de
voortgang. Op Coronaproof afstand tot elkaar maakten de dertig aanwezigen
gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. Daarbij werd zowel ingegaan op
de inhoud als het proces tot nog toe.

Read More...

Uitnodiging voor informatieavond 9 september 2020

De initiatiefnemers van de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel nodigen u uit voor een informatieavond over de stand van zaken van het nieuwe bestemmingsplan Dennenheuvel op woensdag 9 september van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Locatie: Kapel Klooster Euphrasia, Dennenweg 8, Bloemendaal

In verband met de Coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk. Er is plaats voor 30 personen. Deelname in volgorde van aanmelding. Bij meer belangstelling vindt er een tweede avond plaats op woensdag 16 sept van 19.30 uur tot 21.00 uur in de voormalige kapel van Klooster Euphrasia. Helaas kunnen wij geen koffie/thee aanbieden of pauze houden.

Alle informatie staat vanaf 10 sept ook op de website: www.landgoeddennenheuvel.nl
Aanmelden kan tot en met zondag 6 sept via: info@landgoeddennenheuvel.nl

Bos verboden toegang

Wij wijzen iedereen er nogmaals op dat het bos op Landgoed Dennenheuvel privéterrein is. Het is verboden om er zonder toestemming te verblijven of te wandelen. Dat verbod geldt ook voor het uitlaten van de hond.

Read More...

Jaarlijks onderhoud: bomen kap

In het kader van het jaarlijks onderhoud worden een aantal zieke en dode bomen op Landgoed Dennenheuvel geveld. Het betreft onder andere een zieke kastanje langs het toegangspad van de Dennenweg richting Tuinderij de Ark, een dode den voor de Terp, en een aantal dode bomen die iets verder van de Dennenweg op het terrein staan. Jaco Diemeer van het gelijknamige Bloemendaalse bedrijf voor natuurbeheer en onderzoek is de opdracht gegund.

Read More...

Bestemmingsplan Dennenheuvel afgewezen door de Raad van State

Het is al een tijd stil rond het project Dennenheuvel. Dat komt omdat het bestemmingsplan voor Landgoed Dennenheuvel bij de Raad van State lag voor de behandeling van bezwaarschriften. Inmiddels is duidelijk dat het project Landgoed Dennenheuvel getroffen is door de stikstofproblematiek en een aantal zaken opnieuw moeten worden onderbouwd.

Read More...