Aanvulling visie volkstuinengebied online

Medio januari 2018 presenteerden wij aan alle belangstellenden en belanghebbenden de conceptvisie op het volkstuinengebied als aanvulling op het Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel. De aanvulling volkstuinen op het Stedenbouwkundige Plan Dennenheuvel kunt u nu online inzien. Begin maart 2018 hebben wij deze aanvulling volkstuinen aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal met het verzoek deze aanvulling voor te willen leggen aan de nieuwe gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk in mei plaatsvinden.

Aanvulling visie volkstuinengebied
In opdracht van de gemeenteraad van Bloemendaal heeft Klooster Euphrasia samen met haar partners een aanvulling laten maken op het Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel die zij in juli 2017 vaststellende. Die aanvulling gaat over de stedenbouwkundige en landschappelijke visie op het volkstuinengebied aan de Johan Verhulstweg/Dennenweg. Dit plan is tot stand gekomen via een participatieproces. Het resultaat is voorzien van een uitvoerige beschrijving en motivatie, waarin alle beweegredenen en besluiten van het Klooster zijn opgenomen, inclusief bijlagen.

Ontwerp-bestemmingsplanprocedure
Voor het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel zijn inmiddels verschillende onderzoeken gedaan. Sommige onderzoeken lopen nog. Dat geldt bijvoorbeeld voor onderzoek naar de flora en fauna op het landgoed. Volgens de planning wordt het ontwerpbestemmingsplan in mei aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal. De gemeenteraad kan er dan in principe voor het zomerreces een besluit over nemen. Als de gemeenteraad het ontwerp meteen vaststelt zal het vanaf 20 augustus 2018 gedurende 6 weken ter inzage liggen. Iedereen kan dan zienswijzen indienen bij de gemeente Bloemendaal. De planning is erop gericht om het bestemmingsplan Dennenheuvel eind 2018 vast te laten stellen door de gemeenteraad van Bloemendaal. De communicatie over de bestemmingsplanprocedure, ter inzage leggen van stukken, termijnen etc. is de verantwoordelijkheid van de gemeente Bloemendaal. Landgoed Dennenheuvel, landgoed met een missie, zal wel blijven communiceren over de voortgang van het proces op de website www.landgoeddennenheuvel.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *