Extra beeldvormende avond bestemmingsplan Dennenheuvel

In de commissie grondgebied van dinsdag 11 september jl. is de behoefte uitgesproken om het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel op een aantal zaken nader toe te lichten. Daarom organiseert de gemeenteraad van Bloemendaal op donderdag 4 oktober een extra beeldvormende informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel.

Read More...

In Memoriam Max van Dijk

Vrijdag 24 augustus 2018 overleed Max van Dijk, 68 jaar jong en met hart en ziel voorzitter van de Dahliavereniging die sinds mensenheugenis op Landgoed Dennenheuvel tuiniert. Ik sprak hem op 3 juli voor het laatst in die hoedanigheid. Trots presenteerden hij en Auke van Dijk de officiële akte van oprichting van de Dahliavereniging Bloemendaal, eerder die dag. Daarmee kwam een einde aan de ietwat vrijblijvende verenigingsstructuur van de volkstuinders en was opnieuw een stap gezet om de vereniging tot in lengte van jaren te laten floreren. De nieuwe pachtovereenkomst met Klooster Euphrasia had hij graag ook nog getekend maar was helaas nog niet gereed.

Read More...

Gemeenteraad organiseert een beeldvormende avond rond bestemmingsplan Dennenheuvel

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal heeft op dinsdag 21 augustus besloten het ontwerp-bestemmingsplan Dennenheuvel aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarbij hoort ook de aanvulling op het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel, welke gemaakt is voor het volkstuinencomplex aan de Johan Verhulstweg/Dennenweg. De initiatiefnemers hebben daarover op verzoek van de gemeenteraad in 2017 een apart participatietraject georganiseerd. De gemeenteraad behandelt het Stedenbouwkundig plan en het ontwerp-bestemmingsplan tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september.

Read More...

Herontwikkeling Landgoed Dennenheuvel nadert nieuwe fase

De ontwikkelingen rond Landgoed Dennenheuvel naderen een nieuwe fase. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de aanvulling op het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel (SP) en het ontwerpbestemmingplan Dennenheuvel. Op 3 maart 2018 dienden de initiatiefnemers de aanvulling op het SP in bij het college van burgemeester en wethouders. Het gaat daarbij om een uitvoerig rapport over de volkstuinen aan de Johan Verhulstweg/Dennenweg. Het college van Bloemendaal had de behandeling ervan opgeschort totdat er een nieuw college is gevormd. Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad zullen zich erover buigen.

Read More...

Wethouder Henk Wijkhuisen op bezoek

Woensdag 11 juli bezocht de nieuwe wethouder voor ruimtelijke ordening van de gemeente Bloemendaal, Henk Wijkhuisen, Landgoed Dennenheuvel. De initiatiefnemers namen hem mee in het doorlopen participatietraject voor de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel dat resulteerde in het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel en het ontwerpbestemmingsplan dat bijna klaar is. Daarbij werd niet alleen ingegaan op de mooie plannen maar ook uitvoerig stilgestaan bij de uitdagingen die er nog zijn.

Read More...

AVG: Blijf op de hoogte!

Op vrijdag 25 mei is de nieuwe AVG wet- en regelgeving in werking getreden. Om u op de hoogte te mogen houden over de ontwikkelingen op Landgoed Dennenheuvel middels de nieuwsbrief zijn wij daarom verplicht u daarvoor toestemming te vragen. Onze huidige nieuwsbriefabonnees hebben eind mei een mail van ons ontvangen met daarin het verzoek om Landgoed Dennenheuvel hiervoor toestemming te geven. Een deel van onze abonnees heeft daarop niet gereageerd. Wij doen daarom middels dit bericht graag opnieuw een oproep aan u om u alsnog te registeren voor de nieuwsbrief van Landgoed Dennenheuvel. Registreert u zich niet, dan kunnen wij u per e-mail niet meer benaderen.

Read More...

Verboden toegang bos

Steeds meer mensen rond Dennenheuvel laten hun hond uit in het bos op het landgoed van Klooster Euphrasia. Dit was en is niet toegestaan. Het bos is privéterrein en geen openbaar gebied.

Read More...

Aanvulling visie volkstuinengebied online

Medio januari 2018 presenteerden wij aan alle belangstellenden en belanghebbenden de conceptvisie op het volkstuinengebied als aanvulling op het Stedenbouwkundige Plan Dennenheuvel. Begin maart 2018 hebben wij deze aanvulling volkstuinen aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal met het verzoek deze aanvulling voor te willen leggen aan de nieuwe gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk in mei plaatsvinden.

Read More...