Uitnodiging bijeenkomst Stedenbouwkundige visie volkstuinencomplex

Op 29 november 2017 om 19.30u organiseren de partners van Landgoed Dennenheuvel een bijeenkomst waar iedereen haar/zijn stedenbouwkundige en landschappelijke visie kan geven en eventueel ideeën, wensen en verwachtingen kan inbrengen ten aanzien van de (on-) mogelijkheden voor bebouwing op het volkstuinencomplex. Wij nodigen u bij dezen van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Read More...

Arkgemeenschap in Pelletier

Op 1 augustus 2017 heeft Klooster Euphrasia Huize Pelletier aan de Krommelaan in bruikleen gegeven aan de Arkgemeenschap Haarlem. De Ark werkt hard om het pand gebruiksklaar te maken en er het eerste Arkhuis te vestigen.

Read More...

Onderhoud landgoed en toegang bos

In de wintermaanden schonen tuinman Paul Houniet en de Arkgemeenschap Haarlem de bosrand van Landgoed Dennenheuvel weer op. Zij zullen jonge boomscheuten en zieke essen verwijderen of kappen en opgeschoten onkruid maaien. Ook zal de afrastering waar nodig worden gemaakt.

Read More...

Feestelijk stilgestaan bij vaststelling SP

Op 24 april 2015 hees zr Magdalena de vlag ‘Dennenheuvel, landgoed met een missie’ en gaf daarmee het officiële startsein voor de herontwikkeling van het landgoed. Afgelopen vrijdag 14 juli 2017, op de Franse nationale feestdag, sloten wij de eerste fase van de herontwikkeling in gezamenlijkheid met vele betrokken én met de zusters af. Een mooi moment om even bij stil te staan en (even) trots te zijn op de behaalde resultaten.

Read More...

Gemeenteraad akkoord met Stedenbouwkundig plan

Donderdag 6 juli heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het Stedenbouwkundig Plan (SP) vastgesteld met uitzondering van een voorziening ten behoeve van tuinderij de Ark. De zusters, Arkgemeenschap en GroenRood Vastgoed zijn zeer verguld met dit besluit.

Read More...

Stedenbouwkundig Plan 5 of 6 juli in de gemeenteraad

Vorige week dinsdag 13 juni is het Stedenbouwkundig Plan door de commissie grondgebied behandeld. Alle partijen waren bijzonder positief over het plan. Zowel over het proces als over de inhoud (o.a. gevarieerde bouw, sociale woningbouw, verlegde toegangsweg en duurzaamheid) was men erg te spreken. Wij waarderen de ontvangen complimenten zeer.

Read More...

Stedenbouwkundig Plan online

Eindelijk is het dan zover. Met gepaste trots melden wij dat het Stedenbouwkundig Plan voor ‘Dennenheuvel, landgoed met een missie’ online staat en voor iedereen is in te zien.

Read More...

Terugblik informeel bijpraten Stedenbouwkundig Plan

Donderdag 20 april hebben we zo’n 75 geïnteresseerden bijgepraat over het Stedenbouwkundig Plan (SP), waarin de plannen voor de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel zijn uitgewerkt. Na een presentatie is in kleine groepen en individueel nagesproken over de plannen en zijn vragen beantwoord.

Read More...

Uitnodiging informeel bijpraten Stedenbouwkundig Plan 20 april 2017

De herontwikkelingsplannen voor Landgoed Dennenheuvel staan op het punt een volgende fase in te gaan. De uitkomsten van het participatieproces zijn in een zogeheten Stedenbouwkundig Plan vastgelegd. Dit plan is de basis voor de bestemmingsplanprocedure. Daartoe moet het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld worden door de gemeenteraad. Door een verschuiving van de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie lijkt het erop dat dit misschien toch nog voor de zomervakantie kan plaatsvinden, zo ja dan op 5 juli 2017.

Read More...

Op weg naar instemming Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel

In augustus lieten wij u weten dat de samenwerkende partners van Landgoed Dennenheuvel toewerkten naar het indienen bij de gemeente Bloemendaal van de concept gebiedsvisie in september 2016. Het was de bedoeling om de gemeenteraad een principe-uitspraak te vragen. Bij indiening van het vlekkenplan en de massastudie liet de gemeente ons echter weten graag aanvullend onderzoek te wensen op onder meer de plaats, soort, omvang en kwaliteit van een aantal bomen op het landgoed.

Read More...