Een landgoed om te wonen, werken en te verpozen. Duurzaam leven in een prachtig landschap met heel verschillende mensen, wordt voor iedereen bereikbaar. Omdat samen-leven beter leven is!

HJ

Bos verboden toegang

Wij wijzen iedereen er nogmaals op dat het bos op Landgoed Dennenheuvel privéterrein is. Het is verboden om er zonder toestemming te verblijven of te wandelen. Dat verbod geldt ook voor het uitlaten van de hond.

Read More...

Jaarlijks onderhoud: bomen kap

In het kader van het jaarlijks onderhoud worden een aantal zieke en dode bomen op Landgoed Dennenheuvel geveld. Het betreft onder andere een zieke kastanje langs het toegangspad van de Dennenweg richting Tuinderij de Ark, een dode den voor de Terp, en een aantal dode bomen die iets verder van de Dennenweg op het terrein staan. Jaco Diemeer van het gelijknamige Bloemendaalse bedrijf voor natuurbeheer en onderzoek is de opdracht gegund.

Read More...

Bestemmingsplan Dennenheuvel afgewezen door de Raad van State

Het is al een tijd stil rond het project Dennenheuvel. Dat komt omdat het bestemmingsplan voor Landgoed Dennenheuvel bij de Raad van State lag voor de behandeling van bezwaarschriften. Inmiddels is duidelijk dat het project Landgoed Dennenheuvel getroffen is door de stikstofproblematiek en een aantal zaken opnieuw moeten worden onderbouwd.

Read More...