Een landgoed om te wonen, werken en te verpozen. Duurzaam leven in een prachtig landschap met heel verschillende mensen, wordt voor iedereen bereikbaar. Omdat samen-leven beter leven is!

HJ

Extra beeldvormende avond bestemmingsplan Dennenheuvel

In de commissie grondgebied van dinsdag 11 september jl. is de behoefte uitgesproken om het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel op een aantal zaken nader toe te lichten. Daarom organiseert de gemeenteraad van Bloemendaal op donderdag 4 oktober een extra beeldvormende informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel.

Read More...

In Memoriam Max van Dijk

Vrijdag 24 augustus 2018 overleed Max van Dijk, 68 jaar jong en met hart en ziel voorzitter van de Dahliavereniging die sinds mensenheugenis op Landgoed Dennenheuvel tuiniert. Ik sprak hem op 3 juli voor het laatst in die hoedanigheid. Trots presenteerden hij en Auke van Dijk de officiƫle akte van oprichting van de Dahliavereniging Bloemendaal, eerder die dag. Daarmee kwam een einde aan de ietwat vrijblijvende verenigingsstructuur van de volkstuinders en was opnieuw een stap gezet om de vereniging tot in lengte van jaren te laten floreren. De nieuwe pachtovereenkomst met Klooster Euphrasia had hij graag ook nog getekend maar was helaas nog niet gereed.

Read More...

Gemeenteraad organiseert een beeldvormende avond rond bestemmingsplan Dennenheuvel

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal heeft op dinsdag 21 augustus besloten het ontwerp-bestemmingsplan Dennenheuvel aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarbij hoort ook de aanvulling op het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel, welke gemaakt is voor het volkstuinencomplex aan de Johan Verhulstweg/Dennenweg. De initiatiefnemers hebben daarover op verzoek van de gemeenteraad in 2017 een apart participatietraject georganiseerd. De gemeenteraad behandelt het Stedenbouwkundig plan en het ontwerp-bestemmingsplan tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september.

Read More...