Een landgoed om te wonen, werken en te verpozen. Duurzaam leven in een prachtig landschap met heel verschillende mensen, wordt voor iedereen bereikbaar. Omdat samen-leven beter leven is!

HJ

Luchtfoto

Herontwikkeling Landgoed Dennenheuvel nadert nieuwe fase

De ontwikkelingen rond Landgoed Dennenheuvel naderen een nieuwe fase. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de aanvulling op het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel (SP) en het ontwerpbestemmingplan Dennenheuvel. Op 3 maart 2018 dienden de initiatiefnemers de aanvulling op het SP in bij het college van burgemeester en wethouders. Het gaat daarbij om een uitvoerig rapport over de volkstuinen aan de Johan Verhulstweg/Dennenweg. Het college van Bloemendaal had de behandeling ervan opgeschort totdat er een nieuw college is gevormd. Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad zullen zich erover buigen.

Read More...
IMG_6776

Wethouder Henk Wijkhuisen op bezoek

Woensdag 11 juli bezocht de nieuwe wethouder voor ruimtelijke ordening van de gemeente Bloemendaal, Henk Wijkhuisen, Landgoed Dennenheuvel. De initiatiefnemers namen hem mee in het doorlopen participatietraject voor de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel dat resulteerde in het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel en het ontwerpbestemmingsplan dat bijna klaar is. Daarbij werd niet alleen ingegaan op de mooie plannen maar ook uitvoerig stilgestaan bij de uitdagingen die er nog zijn.

Read More...
privacy

AVG: Blijf op de hoogte!

Op vrijdag 25 mei is de nieuwe AVG wet- en regelgeving in werking getreden. Om u op de hoogte te mogen houden over de ontwikkelingen op Landgoed Dennenheuvel middels de nieuwsbrief zijn wij daarom verplicht u daarvoor toestemming te vragen. Onze huidige nieuwsbriefabonnees hebben eind mei een mail van ons ontvangen met daarin het verzoek om Landgoed Dennenheuvel hiervoor toestemming te geven. Een deel van onze abonnees heeft daarop niet gereageerd. Wij doen daarom middels dit bericht graag opnieuw een oproep aan u om u alsnog te registeren voor de nieuwsbrief van Landgoed Dennenheuvel. Registreert u zich niet, dan kunnen wij u per e-mail niet meer benaderen.

Read More...
DSC_0040

Verboden toegang bos

Steeds meer mensen rond Dennenheuvel laten hun hond uit in het bos op het landgoed van Klooster Euphrasia. Dit was en is niet toegestaan. Het bos is privéterrein en geen openbaar gebied.

Read More...
Luchtfoto

Aanvulling visie volkstuinengebied online

Medio januari 2018 presenteerden wij aan alle belangstellenden en belanghebbenden de conceptvisie op het volkstuinengebied als aanvulling op het Stedenbouwkundige Plan Dennenheuvel. Begin maart 2018 hebben wij deze aanvulling volkstuinen aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal met het verzoek deze aanvulling voor te willen leggen aan de nieuwe gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk in mei plaatsvinden.

Read More...
img_6776

Uitnodiging presentatie conceptvisie volkstuinengebied

In ons vorige nieuwsbericht informeerde wij u over het proces rondom de stedenbouwkundige visie voor het volkstuinengebied. Wij hebben inmiddels diverse gesprekken met groepen en vertegenwoordigers van belanghebbenden gevoerd over de stedenbouwkundige visie en in het kader van die visie de inrichting van het volkstuinengebied. U heeft daar op woensdag 29 november ook uw visie op kunnen geven en eventuele ideeën, wensen en verwachtingen over uit kunnen spreken.

De resultaten van al deze gesprekken en bijeenkomsten, hebben wij verwerkt tot een concept stedenbouwkundige visie voor het volkstuinengebied. De conceptversie presenteren wij woensdag 10 januari om 19.30 uur graag aan alle belangstellenden en belanghebbenden op Landgoed Dennenheuvel, Dennenweg 8 (in de voormalige kapel, via de hoofdingang Euphrasia). De resultaten van deze bijeenkomst kunnen eventueel leiden tot bijstelling van de conceptvisie die daarna aan de gemeente Bloemendaal wordt aangeboden.